Hinnasto

KURSSI

KURSSIMAKSU   TUTKINTOMAKSU    MUUT MAKSUT
YHT.
OPETUSMÄÄRÄT LUPAMAKSU RATAMAKSU

B


19 teoriatuntia
18 ajotuntia
sis. pimeänajo
1 350 € 40 € 96 € 55 € 1541 €

AM->B
AM suor. 1.6.2011 jälk.

17 teoriatuntia
17 ajotuntia
sis. pimeänajo 
1 250 € 40 € 96€ 55 € 1441 €

A1
AM alla

10 teoriatuntia
8 ajotuntia
750 € 40 € 96 € 886 €

A1
koko kurssi 

12 teoriatuntia
9 ajotuntia 
800 € 40 € 96 € 936 €

A1
harj. lupa

12 teoriatuntia
4 ajotuntia 
650 € 40 € 96 € Harj.lupam. 30€ 816 €

M (mopo)

6 teoriatuntia
3 ajotuntia 
380 € 40 € 59 € 479 €

M (kevyt
nelipyörä)

6 teoriatuntia
3 ajotuntia 
430 € 40 € 96 €  566 €
B Perus-,
harjoittelu- ja
syventävä vaihe
yht.
(AM-kortti
pohjalla)
1730 € 40 € 96 € 135€ 2001 €
B Perus-,
harjoittelu- ja syventävä vaihe
yht.
(A1-kortti
pohjalla)
1530€ 40€ 96€ 135€ 1801€

B Perus-, harjoittelu- ja syventävä vaihe yht. (ei AM/A1-korttia pohjalla)

 

1830 € 40 € 96 € 135€ 2101 €
B 10+10 Perus-,
harjoittelu- ja syventävä vaihe
yht.
(kokeiluun

osallistuville)
                                          1385 €
 40 €  96 €  135 €  1656 €

M-> A1
harj.lupa 

10 teoriatuntia
4 ajotuntia 
630 € 40 € 96 € 30 € 796 €
(M-kortti suor. 1.6.11 jälkeen)

A2 / A
valmennus-
jakso

2 teoriatuntia
5 ajotuntia
440 € lupamaksu 40€
480 €
 Syventävävaihe
omalla autolla
 4 teoriatuntia
4 ajotuntia
300 € 80€ 380 €

Syventävävaihe
koulun autolla

4 teoriatuntia
4 ajotuntia
360€ 80€ 440 €

Harjoittelu-
vaihe

1 teoriatunti
2 ajotuntia
180 €

A1-> B

13 teoriatuntia
13 ajotuntia
sis. pimeänajo 
1 050 € 40 € 96 € 55 € 1241 €

B-> A

6 teoriatuntia
6 ajotuntia 
800€ 40€ 96 € 936 €
 B-> C1
kokeilulupa
 2 teoriatuntia
3 ajotuntia
480 € 40 € 130 € 650 €
C1-> C1E
kokeilulupa
3 teoriatuntia
3 ajotuntia
550 € 40 € 141 € 731 €
B-> C1E
kokeilulupa
3+3 teoriaa
3+3 ajotuntia
1030 € 40 € 130€+141 € =
271€
1341 €

 Pimeän ajo
Simulaattorilla

80 €